Här kan du lära dig mer om blockkedjor,

krypto och vad ett smart kontrakt är

 

Vad handlar teknologin blockkedja om?

 

Vad handlar Bitcoin (Btc) om?

 

Lär dig mer om Smarta kontrakt

 

Vad handlar Ethereum (Eth) om?

 

Vad är ett Smart kontrakt jämfört

med Normala kontrakt?

 

Smarta kontrakt för nybörjare

 

Vad är Forsage Ethereum Smart contract?

  • Är ett dataprotokoll, lite som en app på din mobil

  • Allt är 100 % transparent med öppen källkod, så alla ser allt

  • Innehåller funktioner och fördefinierade villkor

  • Det är distribuerat i Ethereums blockkedja på internet

  • Dataprotokollet är omöjligt att ändra, som en digital journal

  • Ingen kan försvinna med dina pengar

  • Ingen kan hacka eller stänga av programmet

  • Allt är decentraliserat och helt automatiskt

  • Alla pengar skickas direkt till din wallet utan mellanhänder

 

Forsage Smart contract i punklista

KONTAKT

FÖLJ OSS PÅ

Facebook

Innehållet, åsikter och slutsatser på denna hemsida är INTE att betrakta som finansiell rådgivning. Vi rekommenderar alltid att ta kontakt med en licensierad oberoende finansiell rådgivare. CompoundIT åtar sig inget ansvar för eventuella förluster, kostnader eller andra konsekvenser som kan uppstå i och med handlingar eller åtgärder som vidtas baserat på innehållet på den här webbplatsen. Att investera i finansiella instrument, oavsett om det värdepapper, fonder eller andra instrument innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. När du använder en länk som är markerad som (annonslänk) utgår en förmedlingsprovision till oss. 

 

© 2019 Copyright för texter och innehåll CompoundiT